Bestemmingsplannen Yerseke

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Kijkuit

  Het plangebied omvat het recreatieterrein van het bungalowpark "Buitenplaats Yerseke", camping Zon en Zee en het terrein van scouting Ridder Boudewijngroep. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 10 januari 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is hier interactief te raadplegen. Momenteel is de 1e wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Burenpolder

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 23 april 2013 het bestemmingsplan “Burenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPBurenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. Het plan kunt u hier inzien met onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Havens Yerseke

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Havens Yerseke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHavens-vg01 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 18 juli 2013 in werking getreden en is hier interactief te raadplegen op onze RO-viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Molenpolder

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Molenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPMolenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 augustus 2013 in werking getreden en op 22 januari 2014 onherroepelijk verklaard. Het plan is interactief te raadplegen met onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke

  Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Yerseke", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPkom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 1 oktober 2015 deels onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging

  Het op 15 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan Yerseke, 1e wijziging met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom1W-va01 voor het bouwen van 4 seniorenwoningen en 7 rijwoningen aan de Molenlaan 13, 13A, 13B, 13C en Oude Boogaert 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F en 6G in Yerseke is op 5 mei 2016 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke, gedeelte De Viskeete

  Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State van 30 september 2015 hebben wij een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor een gedeelte van de gronden aan de Havendijk 36 in Yerseke. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is naar aanleiding van de navolgende gerechtelijke uitspraak door de Raad van State op 2 november 2016 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Grintweg 60, Yerseke

  Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 60, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg60-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 november 2016 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Hof van Poleij 42, Yerseke

  Op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hof van Poleij 42, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPHofvPoleij42-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 18 mei 2017 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke, 2e wijziging

  Op 7 april 2017 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 2e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom2W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - alsook het besluit omgevingsvergunning is met ingang van 1 juni 2017 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Bosburg, Yerseke

  Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bosburg, Yerseke’, Reimerswaal en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Bosburg 1 t/m 33 en Bosburg 2 t/m 28, Yerseke’.

  lees verder
 • Bestemmingsplan De Zaete 1 t/m 67, Yerseke

  Het college heeft op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘'De Zaete 1 t/m 67, Yerseke'’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBpZaete1tm67-va01  ongewijzigd vastgesteld, onherroepelijk per 17 augustus 2017. Het plangebied is gelegen aan de Korringaweg 3 in Yerseke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie Y, nummer 603 (gedeeltelijk). Het bestemmingsplan ‘De Zaete 1 t/m 67, Yerseke’ maakt in het vierde gebouw een zalencomplex, een restaurant met terras aan de Oosterschelde en ondergeschikte detailhandel planologisch mogelijk. In de derde toren wordt het bouwen van appartementen mogelijk gemaakt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke

  Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof-Stoofstraat’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPStoofstraat-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke, 3e wijziging

  Op grond van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 20 februari 2018 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro “Yerseke, 3e wijziging” met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom3W-va01 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan is op 19 april 2018 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Yerseke, 4e wijziging

  Op 27 februari 2018 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 4e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom4W-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 26 april 2018 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’ (onherroepelijk)

  Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKerk. De Afdeling heeft op een aantal onderdelen zelf voorzien in het aanpassen van de bestemmingsplanregels. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  lees verder
 • Wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’ (onherroepelijk)

  Op 1 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Yerseke, 5e wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPKom5W-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het wijzigingsplan - is met ingang van 28 maart 2019 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (Onherroepelijk)

  Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 mei 2019 onherroepelijk geworden.

  Hieronder kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze RO-viewer. Klik in de kaart exact op een bestemming voor de bijbehorende regels of op "RV" (rechts onder) voor een handleiding van de RO-Viewer

  Volledig Scherm

 • Bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’ (Onherroepelijk)

  Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grintweg 33A, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPGrintweg33A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 mei 2019 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’

  Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Steehof III, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPSteehofIII-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 15 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

  Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken.

 • Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, Reimerswaal

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 september 2019 het bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.07YeBPKeerlus-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  lees verder
Archief