Bestemmingsplannen Waarde

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Waarde

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Waarde”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBpKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 15 augustus 2013 in werking getreden. U kunt het plan hier inzien op onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Waarde, 1e herziening

  Op 2 september 2014 is het bestemmingsplan ‘Waarde, 1e herziening’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.06WaBPKom1H-va01 ongewijzigd  vastgesteld en met ingang van 23 oktober 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Havenstraat 3, Waarde

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 september 2017 het bestemmingsplan ‘Havenstraat 3, Waarde’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.06WaBPHavenstraat3-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  lees verder
Archief