Bestemmingsplannen Rilland

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Werfkampen

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Werfkampen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPWerfkampen-va01 gewijzigd vastgesteld. Het plan is op 6 november 2013 in werking getreden en op 12 februari 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Vliedbergstraat Rilland

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 mei 2014 het bestemmingsplan "Vliedbergstraat Rilland" met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.05RiBPVliedberg-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Rilland

  Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Rilland", met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 13 november 2014 onherroepelijk geworden. Het plan is hier te raadplegen met onze RO-viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Klooster van Rilland

  Op grond van artikel 3.8, lid 3 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 14 juli 2015 het bestemmingsplan "Klooster van Rilland" met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPKloostervRLD-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van donderdag 3 september 2015 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland

  Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hontestraat - Ouwerdingestraat, Rilland’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHontestr-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 16 november 2017 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, Reimerswaal (Ontwerp)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPHoofdweg60-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ en gecoordineerd besluit omgevingsvergunning Valckenisseweg 13 Rilland, Reimerswaal (Ongewijzigde vaststelling)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.05RiBPBrandweer-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een omgevingsvergunning
  (gecoördineerd met het voornoemde bestemmingsplan) hebben verleend voor het bouwen van een brandweerkazerne en steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst aan de
  Valckenisseweg 13 in Rilland (nummer 2018.0579, activiteit bouwen).

  lees verder
Archief