Bestemmingsplannen Oostdijk

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Oostdijk

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 3 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Oostdijk’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPKom-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 april 2015 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Wijzigingsplan Oostdijk, 1e wijziging

  Op de voormalige basisschoollocatie aan de Vreijenpolderstraat 4 in Oostdijk is de bouw van drie woningen voorzien. Voor deze locatie heeft Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. een plan ontwikkeld. Het wijzigingsplan ‘Oostdijk, 1e wijziging’ is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken en op 19 mei 2016 onherroepelijk geworden. 

  lees verder
 • Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’

  Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPBolwerk4A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 22 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

  lees verder
Archief