Bestemmingsplannen Krabbendijke

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Krabbendijke

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Krabbendijke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Op 25 oktober 2013 is, met de uitspraak van de Raad van State inzake een beroep en voorlopige voorziening, het bestemmingsplan gedeeltelijk in werking getreden. Op 14 januari 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. U kunt het (aangepaste) plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom-va02 hier inzien op onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Krabbendijke, 1e herziening

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 23 september 2014 het bestemmingsplan ‘Krabbendijke, 1e herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom1H-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 6 mei 2015 onherroepelijk geworden. De reden voor het opstellen van deze herziening is het herstellen van enkele omissies in het geldende bestemmingsplan ‘Krabbendijke’. Ook is de bestemming van het perceel aan de Oostweg 40 veranderd van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd. Het plangebied omvat de gehele kern Krabbendijke, inclusief de bedrijventerreinen ‘Zuidweg’ en ‘Oostpolder’ en de woonwijk ‘Rozeboom’.

  lees verder
 • Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal

  Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage ligt. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan zal van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Voor alle duidelijkheid wordt de kennisgeving hieronder aangepast weergegeven.

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 8 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPOostweg33-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld

  lees verder
 • Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 29 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

  lees verder
Archief