Bestemmingsplannen Krabbendijke

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Krabbendijke

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Krabbendijke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Op 25 oktober 2013 is, met de uitspraak van de Raad van State inzake een beroep en voorlopige voorziening, het bestemmingsplan gedeeltelijk in werking getreden. Op 14 januari 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. U kunt het (aangepaste) plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom-va02 hier inzien op onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Krabbendijke, 1e herziening

  Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 23 september 2014 het bestemmingsplan ‘Krabbendijke, 1e herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom1H-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 6 mei 2015 onherroepelijk geworden. De reden voor het opstellen van deze herziening is het herstellen van enkele omissies in het geldende bestemmingsplan ‘Krabbendijke’. Ook is de bestemming van het perceel aan de Oostweg 40 veranderd van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd. Het plangebied omvat de gehele kern Krabbendijke, inclusief de bedrijventerreinen ‘Zuidweg’ en ‘Oostpolder’ en de woonwijk ‘Rozeboom’.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’, Reimerswaal (Ontwerp)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKelders-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal (Ontwerp)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal (ontwerp)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPOostweg33-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
Archief