Bestemmingsplannen Hansweert

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Hansweert

  Dit bestemmingsplan is op 1 maart 2012 onherroepelijk geworden en behelst de gehele kern van Hansweert.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Schoolstraat, Hansweert

  Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Schoolstraat, Hansweert’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPSchoolstraat-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 november 2016 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Tramper II, Hansweert

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Tramper II, Hansweert’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPTramperII-va01 gewijzigd vastgesteld. Op 22 maart 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Voorbereidingsbesluit Loswal

  Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 27 februari 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

  lees verder
 • Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Loswal’

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het industrieterrein aan de Kaai in Hansweert/Schore.

  Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage wordt gelegd. Dit wordt op dat moment bekend gemaakt.

  lees verder
 • Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Loswal’

  lees verder
Archief