Bestemmingsplannen Buitengebied

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


  • Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening

    Het op 20 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, 3e herziening’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.BGRWBP3H-va01 is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 11 mei 2016 onherroepelijk geworden. De uitspraak is verwerkt in de hierna gepubliceerde versie met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP3H-va02.

    lees verder
  • Bestemmingsplan Buitengebied 2016

    Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 20 december 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ gewijzigd heeft vastgesteld. Naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep is het bestemmingsplan aangepast en bekend onder planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP4H-va02.

    lees verder
Archief