Bestemmingsplannen Bedrijventerreinen

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan Burenpolder

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 23 april 2013 het bestemmingsplan “Burenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPBurenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. Het plan kunt u hier inzien met onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Molenpolder

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Molenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPMolenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 augustus 2013 in werking getreden en op 22 januari 2014 onherroepelijk verklaard. Het plan is interactief te raadplegen met onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Grote Bedrijventerreinen

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan en planMER “Grote Bedrijventerreinen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.GSBTBP-va01 gewijzigd vastgesteld. Het plan is onherroepelijk, in werking getreden en interactief te raadplegen met onze RO-Viewer.

  lees verder
 • Bestemmingsplan LPG-tankstations De Poort

  Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "LPG-tankstations De Poort" gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van een LPG-installatie op bedrijventerrein De Poort voor zowel het tankstation aan de Valckenisseweg 5 als aan De Poort 24 in Rilland. Naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 oktober 2013 is door de gemeenteraad op 25 februari 2014 een herstelbesluit genomen. Het herstelbesluit en daarmee het bestemmingsplan is per 4 september 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Grote Bedrijventerreinen, 1e herziening

  Het bestemmingsplan ‘Grote Bedrijventerreinen, 1e herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.GSBTBP1H-va01  is op 23 september 2014 vastgesteld en op 13 november 2014 onherroepelijk geworden.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Olzendepolder IV

  De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Olzendepolder IV’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.

  lees verder
Archief