Voorbereidingsbesluit ‘Loswal, Hansweert 2019’, Reimerswaal

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 26 februari 2019 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied dat bekend staat als de loswal aan de Kaai in Hansweert. Meer specifiek wordt het gebied aan de westzijde begrensd door de Westelijke Kanaalweg, in het noorden door de gemeentegrens met Kapelle en aan de oostzijde door het remmingwerk in het Kanaal door Zuid-Beveland. In het zuiden omvat het gebied de bedrijfslocatie van Scheepswerf Reimerswaal. Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Hieronder kunt u het voorbereidingsbesluit raadplegen op onze RO-viewer. Klik in de kaart exact op een bestemming voor de bijbehorende regels. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703.BGRWVBLoswal2019-va01) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op vrijdag 1 maart 2019.

Volledig Scherm

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Te downloaden: