Bestemmingsplannen Buitengebied

U vindt hier de geldende bestemmingsplannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen.


 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’, Reimerswaal (ontwerp)

  Algemeen

  Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 28 maart 2019 tot en met woensdag 8 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703. BGRWBP2018-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2018 (voorontwerp)

  Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 10 mei 2018 tot en met 6 juni 2018 het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2018'(inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

  lees verder
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2018 (vooraankondiging)

  Vooraankondiging op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’

  lees verder