Het Zeeuws Energieakkoord (RES)

Om de doelen van het nationaal klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Parijs op z’n Zeeuws.

In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij.
In februari 2020 is de eerste Zeeuwse RES 1.0 opgeleverd. Deze RES is in mei 2020 door onze gemeenteraad vastgesteld. 
Meer informatie over het Zeeuws Energieakkoord en de RES 1.0 is te vinden op: www.zeeuwsenergieakkoord.nl