Handboek Ruimtelijke Plannen

Handboek Ruimtelijke Plannen 2014

Het ‘Handboek Ruimtelijke Plannen 2014’ (hierna: handboek) bevat normen voor het opstellen van ruimtelijke plannen en voor ruimtelijke onderbouwingen van initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan en waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Doel van het handboek is om zowel voor de interne als voor de externe procesgang consistent, helder, tijd- en organisatieonafhankelijk vast te leggen hoe ruimtelijke plannen moeten zijn opgebouwd. Het handboek stelt onder andere eisen aan de indeling van de toelichting, aan de structuur van de regels, en aan de wijze van verbeelding, zowel analoog als digitaal. Tevens staan in het handboek de eisen beschreven voor aanlevering door derden en voor uitlevering naar de landelijke voorziening waarop alle overheden in Nederland hun plannen publiceren (RO-online op de website www.ruimtelijkeplannen.nl). 

Het handboek is op basis van ervaringen en nieuwe inzichten aangepast en aangevuld. Het handboek bevat nu een bijlage waarin een handreiking is opgenomen voor de in de toelichting van ruimtelijke plannen verplichte beschrijving van het relevante beleid en de toetsing hieraan indien het gaat om woningbouwontwikkelingen.

Het ‘Handboek Ruimtelijke Plannen 2014’ is in werking getreden op 6 november 2014.