Groenvoorziening

De gemeente Reimerswaal beheert de openbare groenvoorzieningen.

Handig om te weten

  • Gemeentelijke gazons worden één keer per twee weken gemaaid.
  • Bermen worden twee keer per jaar, in juli en oktober, gemaaid.
  • Onkruid op verhardingen wordt geborsteld, gebrand of met heet water bestreden.

Melding doen i.v.m. groenvoorziening

Hinder met betrekking tot gemeentelijke groenvoorzieningen, zoals een laaghangende tak, zichtbelemmerende bermen of vergeten onkruid kunt u online melden. Geef bij uw melding altijd een duidelijke omschrijving van de locatie en of er spoed (gevaar, schade) mee gemoeid is.

Noodgevallen, zoals een boom over de weg, kunt u telefonisch melden via 14 0113

Bestrijding berenklauw

Het bestrijden van de berenklauw staat gepland in de weken 24-25. Dan staan de planten in bloei. Zo worden ze het hardst geraakt en raken ze hopelijk uitgeput. Later in het seizoen worden ze nog een keer chemisch bestreden en gemaaid. De zaden van een berenklauw zijn tot 10 jaar 'kiemkrachtig' dus de bestrijding vergt erg veel geduld.

De berenklauw heeft dus onze aandacht. Sowieso is het het belangrijkst dat ouders hun kinderen er op wijzen dat ze beter niet in de buurt van deze planten kunnen spelen.

Start Maaiseizoen

Wat en wanneer maait de gemeente?

De gemeente maait het gras van gazons, speelveldjes, bermen, parken, braakliggende terreinen en van sommige dijken, watergangen en vijvers.

Gazons en speelveldjes:
20 keer per jaar in de periode van begin april tot half november, afhankelijk van de (weers)omstandigheden komt de maaier eens per 7 tot 10 werkdagen.

Grasterreinen in parken, bermen en braakliggende terreinen:
1, 2 of 5 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik.

Gebieden of terreinen waar natuurwaarden worden nagestreefd:
1 keer per jaar (hooiland beheer).

Parken aan de buitenzijde, evenals veel bermen en dijken:
2 keer per jaar. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding komt, worden de bermen 5 keer per jaar gemaaid.

Bouwpercelen en enkele dijken in Yerseke: 5 keer per jaar.

Watergangen: 1 keer per jaar.

Watergangen die dienst doen als waterberging of afvoerkanaal bij hevige neerslag:
2 keer per jaar.

Vijvers:
2 keer per jaar.

Werkwijze maaien gazons

Onze gazonmaaiers werken volgens het mulch-principe. Mulchen wordt ook wel grasrecycling genoemd. Het gemaaide gras wordt, nadat het is afgesneden, eerst uiterst fijn versnipperd en in de zode geduwd. Het is een bewezen, eenvoudige en natuurlijke benadering van gazononderhoud. Het bespaart tijd en geld, en bespaart het milieu omdat het oprapen en verwijderen van grasresten op gazons niet meer nodig is.

Gras op de weg

Helaas komt het, met name bij natte weersomstandigheden, voor dat het maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt doorgaans redelijk snel door zon en wind. Daar waar overmatig veel gras ligt, wordt het door ons opgeruimd. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. Of er sprake is van een overmatige hoeveelheid gras wordt beoordeeld door de chauffeurs.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is bijvoorbeeld het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit online melden

Folder straatreiniging, onkruidpreventie en -beheersing

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 14 0113.