Gemeenten lanceren campagne om grip te houden op de Wmo

Om meer grip te krijgen op de uitgaven binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) willen de zeven Zeeuwse gemeenten in de Oosterschelderegio hun inwoners en sociaal netwerk vragen om elkaar te helpen waar mogelijk. Zo kunnen instanties, zoals zorgaanbieders, ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dit écht nodig hebben. Deze week lanceren de gemeenten een campagne met als doel inwoners en hun sociale netwerk te wijzen op de essentie van de Wmo: inwoners dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van hen mag worden verwacht dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan. Mochten inwoners niet zelfredzaam zijn of niet in staat zijn om mee te doen in de samenleving, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning via de Wmo. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Hulp is onmisbaar
Binnen de campagne maken gemeenten gebruik van twee communicatielijnen. Communicatie naar de inwoners verloopt via een acceptatiecampagne: durf aan je omgeving aan te geven dat je hulp nodig hebt; vaak willen zij je helpen. Het sociale netwerk wordt benaderd met een complimentencampagne: jouw hulp is onmisbaar. De vertaalslag van het idee van de Wmo naar een creatief concept zorgt ervoor dat de boodschap op een toegankelijke, laagdrempelige manier bij deze doelgroepen terechtkomt.

Middelen en kanalen
Inwoners van de zeven Zeeuwse gemeenten in de Oosterschelderegio gaan de campagne-uitingen vanaf deze week op verschillende plaatsen tegenkomen. Denk hierbij aan borden langs de weg, social media kanalen van de gemeenten en folders die bij alle gemeenten en verschillende instanties in de regio te vinden zijn. Alle middelen verwijzen naar de campagnewebsite: bedanktdatjehelpt.nl, waarop concrete tips worden gegeven wat je kunt doen wanneer je hulp nodig hebt, of wanneer je hulp wil bieden.

Over Grip op Wmo
Begin 2021 zijn gemeenten gestart met het traject Grip op Wmo. Het samenwerkingsverband van gemeenten (SWVO) heeft dit traject gecoördineerd.
Grip op Wmo is bedoeld om de kosten binnen de Wmo beheersbaar te maken en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de ondersteuning aan de inwoners die dit echt nodig hebben.
Naast de bewustwordingscampagne die gericht is op inwoners, gaan gemeenten intern ook na hoe zij zaken georganiseerd hebben die betrekking hebben op de toewijzing van zorg. Samen met de zorgaanbieders bekijken gemeenten of het mogelijk is om inwoners, die gebruik maken van zorg, eerder naar zelfstandigheid toe te laten werken. Paula Schot, voorzitter algemeen bestuur SWVO: "Gemeenten en zorgaanbieders kijken samen of cliënten de zorg krijgen die het beste bij hun huidige situatie past. Soms is er minder zorg nodig en lukt het cliënten heel goed om zelfstandig of met hulp uit hun sociale kring meer taken thuis uit te voeren. Natuurlijk gaan we hierbij heel zorgvuldig te werk en gaat alles in samenspraak met de cliënt zelf."
Naast het gerichter inzetten van Wmo-ondersteuning, onderzoeken gemeenten samen met zorgaanbieders hoe meer gebruik kan worden gemaakt van e-Zorg. Dan gaat het niet alleen om beeldbellen met een cliënt, maar ook om digitale groepsbegeleiding of om het inzetten van een online leeromgeving waar cliënten zelf mee aan de slag kunnen. Uiteraard moet daar nog veel onderzoek naar gedaan worden en goed worden gekeken naar de randvoorwaarden.