Geld beschikbaar voor verkrotte woningen

De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Vanaf 5 juli 2021 is de subsidie aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1.050.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 5 juli tot en met 15 september 2021. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:
•    Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
•    Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
•    Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen 
•    Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad 
•    Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 
•    Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel)
•    De woning is gebouwd vóór 1975
•    (WOZ)-waarde is maximaal € 190.000
•    U moet eigenaar zijn van de woning
•    Project mag nog niet begonnen zijn
•    Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
•    Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Advies over duurzaamheid

Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Energieambassadeur Marlou Boerbooms kan u advies geven over maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen. U kunt uw afspraak zelf inplannen via www.zeeland.nl/piw.
U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.