Gasloos nieuwbouwen

Nieuwbouw ook in Reimerswaal niet langer op gas.

Beschrijving

Een nieuw te bouwen woning of gebouw aansluiten op het gasnet behoort tot het verleden. Per 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) in werking getreden. Het kabinet heeft hiermee besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen of kleinere bedrijfsgebouwen niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten mogen worden.
De wet geldt voor alle nieuwbouw, dus ook voor één enkele woning in bebouwd gebied. Woningen die vóór 1 juli al een omgevingsvergunning hebben aangevraagd of ontvangen kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd.
Meer informatie over Wet VET vindt u op de website: www.duurzaambouwloket.nl/wet-voortgang-energietransitie.

Gevolgen

Dit heeft als gevolg dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die na 30 juni 2018 worden ingediend, hieraan moeten voldoen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw moet een EPC-berekening aangeleverd worden. Wanneer in de EPC-berekening wordt uitgegaan van een gasgestookte ruimteverwarming zal de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. Er kan immers geen aansluiting op het gasnet gerealiseerd worden. Bij het ontwerp van de woning en uiteindelijk vertaald in de EPC-berekening dient hier al rekening mee gehouden te worden.
Voor aanvragen die vóór 1 juli 2018 worden ingediend, geldt een overgangsregeling. In die aanvragen waar uitgegaan wordt van een gasaansluiting wordt dit toegestaan onder de voorwaarde dat er in de nabijheid een gasnet aanwezig is. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om indien mogelijk van het aardgas af te gaan.

Heeft u nieuwbouwplannen?

Houdt u er rekening mee dat deze wet geldt voor alle kleinverbruikersaansluitingen. Bent u bezig met nieuwbouwplannen? Dan adviseren wij u om u goed te laten voorlichten en met uw architect, aannemer en installateur te kijken naar de mogelijkheden van aardgasloos bouwen.
Stappenplan duurzaam en aardgasvrij bouwen
Zelfbouwers die meer informatie willen over hoe zij hun woning aardgasloos kunnen bouwen, kunnen terecht bij het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket. Hier kan een stappenplan opgevraagd worden in de vorm van een folder, waarin staat beschreven hoe zelfbouwers hun nieuwbouwwoning aardgasloos en nul-op-de-meter kunnen bouwen. Hierin staan de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij gezet, en wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de belangrijke aandachtspunten en tips zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Is er behoefte aan meer detail en uitleg over de verschillende installaties, dan kan er altijd contact worden opgenomen met één van de onafhankelijke adviseurs. 

Omgevingsvergunning aangevraagd vóór 1 juli 2018 en nog niet gestart met nieuw bouwen?

Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u.

Voor u geldt dat u nog volgens de traditionele manier op het aardgasnet aangesloten kan worden. Echter zal de komende jaren wel worden bekeken of en op welke wijze de bestaande bouw van het aardgas kan worden afgekoppeld. De gehele maatschappij zal hoe dan ook te maken gaan krijgen met de noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Om die reden denken we dat het voor u verstandiger is om, nu het moment van nieuwbouw daar is, te anticiperen op de toekomst en slim en duurzaam te bouwen (en daarmee ook duurzaam te investeren).

Om u hierbij behulpzaam te zijn willen wij u graag via ons onafhankelijk energieloket, het Duurzaam Bouwloket, persoonlijke begeleiding aanbieden om te bekijken hoe u zo slim en duurzaam mogelijk kunt bouwen en op welke wijze u uw bestaande bouwplan kunt aanpassen. De kosten voor die begeleiding nemen wij voor onze rekening. Daarnaast bieden wij aan om u gedurende 1 jaar geen dubbele leges in rekening te brengen als u voornemens bent wijzigingen in te dienen op een bestaand plan (wat reeds is vergund). 

Bestaande bouw

De wet VET bevat tot dusver nog geen wettelijke verplichting voor de bestaande bouw. Wel is de verwachting dat binnen 30 jaar het grootste deel van de bestaande woningen niet meer aangesloten zullen zijn op het aardgasnet

Persoonlijke begeleiding via het Duurzaam Bouwloket

Concreet betekent dit dat u informatie en advies ontvangt inzake de mogelijkheden om het huidige ontwerp te verduurzamen. Om dit efficiënt te kunnen realiseren is een stappenplan ontwikkeld waarmee de adviseur u laagdrempelig door het ontwerp en de kwaliteitsprincipes van een duurzame woning kan begeleiden. Binnen dit adviesgesprek van circa anderhalf uur wordt met u de volgende stappen doorlopen:

In het persoonlijk gesprek worden de plannen doorgenomen en de energie- en duurzaamheidsambities geformuleerd van de toekomstige bewoner(s);
Vooraf opgestelde vragen van bewoners worden doorgenomen en beantwoord;
Aan de hand van de aanwezige schetsen/bouwtekeningen worden de mogelijkheden doorgenomen voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen;
Meerkosten en consequenties omtrent duurzaam bouwen voor het bestaande schets-/voorlopig ontwerp worden doorgesproken en vastgelegd zodat de bewoner deze met de aannemer en/of architect kan doornemen;
Subsidiemogelijkheden en duurzaamheidslening (extra leencapaciteit voor NOM woningen) worden toegelicht;
Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u uw bestaande plan onder een duurzaam vergrootglas leggen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer Vermunt via het e-mailadres m.vermunt@reimerswaal.nl.

Meer informatie

Meer informatie over gasloos nieuwbouwen is te vinden op de website www.duurzaambouwloket.nl/thema/nieuwbouw.
Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente ingezet om particuliere woningeigenaren te voorzien van gratis en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en subsidies- en financieringsregelingen. Ga naar de website www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie of stel een vraag door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of te bellen 072 – 743 39 56.

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal.nl of bel 14 0113.