Een nieuwe benaming: ‘De Groene Kamers van Rilland, gedreven door transities’

De nieuwe naam ‘De Groene Kamers van Rilland, gedreven door transities’ is het resultaat van de intensieve samenwerking met onze partners en de bewoners van het gebied Rilland-Oost. Dat proces heeft onze ogen geopend voor de urgentie en kansen op het gebied van verschillende opgaven. Daarom staat niet alleen energieopwekking centraal, maar richten we onze pijlen op een integrale aanpak van 5 opgaven.

Deze 5 opgaven zijn:

  • Een robuust watersysteem
  • Een toekomstbestendige landbouwsector
  • Robuuste en aantrekkelijke natuur
  • Beschikbaarheid van voldoende en schone energie en in de praktijk brengen van slim energiemanagement
  • Een waardevol landschap om te recreëren

Met deze koppeling willen we het gebied mooier en meer beleefbaar maken!

De structuurvisie is het startsein om ontwikkelingen in het gebied samen vorm te gaan geven. We leggen hierbij de nadruk op meervoudig ruimtegebruik: één van de vereisten bij de inpassing van duurzame energieopwekking. Ook het combineren van opgaven, het bij dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het slim reguleren van duurzame energie zijn speerpunten. Daardoor lopen we voor op de koers die in de Nationale Omgevingsvisie en het nieuwe Regeerakkoord uitgezet is.

Vanaf nu maken we ook gebruik van een nieuw emailadres, namelijk groenekamersrilland@reimerswaal.nl. Voor meer informatie kunt u daar terecht.