Carbidschieten en vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw? Vraag het aan!

Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Reimerswaal verboden. De gemeente staat wel toe om met de jaarwisseling een vreugdevuur te stoken. U dient hiervoor een evenementen-vergunning aan te vragen. Ook voor carbidschieten tijdens Oud en Nieuw is een melding of evenementenvergunning nodig.

Vergunningen en meldingen

1. Vreugdevuur

Als u van plan bent tijdens Oud en Nieuw een vreugdevuur te organiseren, dient u uiterlijk vóór 5 november 2021 een evenementenvergunning aan te vragen. Een aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit kan een persoon zijn of een maatschappelijke organisatie zoals een dorpsvereniging of sportclub. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften. U kunt een digitaal aanvraagformulier invullen via de website van de gemeente Reimerswaal of een aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis in Kruiningen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd. De gemeente bekijkt vervolgens of uw plannen aan de voorwaarden voldoen. Ook leggen we uw aanvraag ter advies voor aan brandweer en politie.

2. Carbidschieten

Voor carbidschieten met melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 30 liter is een melding vereist vóór 17 december 2021.
Voor carbidschieten met melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een omvang van 30 tot maximaal 200 liter is een evenementenvergunning vereist. U moet deze aanvragen vóór 5 november 2021.

Melding carbid schieten (met DigiD)

Voorwaarden

Aan het organiseren van een vreugdvuur en carbidschieten zijn enkele voorwaarden verbonden, onder meer tijdstippen waarbinnen u vuur mag stoken en carbid mag schieten en veiligheidsregels rondom de locaties. De exacte voorwaarden die gelden worden in de vergunning en/of melding opgenomen. Voor de (algemene) regels en van stoken en carbidschieten kijkt u daarnaast in onze Algemene Plaatselijke Verordening via Algemene plaatselijke verordening (overheid.nl).

Coronaregels voor evenementen

Vanaf 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen voor evenementen veranderd. Kijk voor de laatste richtlijnen bij evenementen op de pagina Coronaregels voor evenementen, of op de pagina Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs van de Rijksoverheid.

Wees op tijd!

Vanwege veiligheidsredenen is het belangrijk dat u zich aan de regels houdt. Doe de melding en/of de evenementenvergunning aanvraag dan ook op tijd. Wanneer u de melding en/of de aanvraag niet vóór bovenstaande data doet, nemen wij de melding en/of aanvraag niet in behandeling. U krijgt dan geen toestemming of vergunning.