Burgemeester Reimerswaal sluit bedrijfspand in Krabbendijke

Burgemeester Van Egmond maakt bekend dat zij vandaag een bedrijfspand in Krabbendijke heeft gesloten wegens overtredingen van de Opiumwet. Het betreft een sluiting van een pand aan de Oostpolderweg voor de duur van zes maanden.

Aangetroffen goederen

Op 8 maart 2022 zijn in het bedrijfspand aan de Oostpolderweg verschillende goederen aangetroffen. Het pand maakte deel uit van een grootschalig onderzoek van politie. Uit het onderzoek bleek dat het pand een grote rol vervulde in de handel en distributie van goederen die gebruikt worden voor (het opzetten van) illegale hennepkwekerijen.

Beleidsregels Opiumwet

De sluiting is gebaseerd op basis van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles) genoemd en het bijbehorende gemeentelijke Damoclesbeleid. In dit beleid is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het aantreffen van een handelshoeveelheid soft- of harddrugs en strafbare voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet in een woning of lokaal.

De aanwezigheid van stoffen die duiden op productie van of handel in hennep op een bedrijventerrein vormt een gevaar voor de openbare orde. Het pand stond in een grote kring bekend als plaats waar allerlei goederen konden worden verkregen voor het opzetten van illegale hennepkwekerijen. Dit kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden en omgeving door de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten. Ook zijn dergelijke locaties een essentiële schakel in de keten van georganiseerde misdaad. Om deze situatie te beëindigen en eventuele overlast weg te nemen is besloten het pand te sluiten. “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen vertrouwen op een veilige omgeving. Het voorbereiden van en het faciliteren van telen van hennep/softdrugs past daarin niet”, aldus burgemeester Van Egmond.

Aanpak ondermijning

Criminele organisaties maken enorme winsten met het faciliteren van hennepkweek en drugshandel. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

Melden

Ook inwoners kunnen helpen drugscriminaliteit te bestrijden. Vermoedens van criminele activiteiten kunnen onder meer telefonisch gemeld worden bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).