Bouwplannen? Feestje? Andere plannen? Ga in gesprek met uw omgeving!

Ben u van plan om bijvoorbeeld een nieuwe garage of schutting bij uw huis te plaatsen, een buurtfeest te organiseren of een boom te kappen? Daar kunnen uw buren wellicht ook iets van merken. In sommige gevallen is er ook een vergunning nodig.

De gemeente Reimerswaal wil inwoners stimuleren om hun omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen in de leefomgeving. Ook de Omgevingswet die er binnenkort aan komt, moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt participatie genoemd. Op de website 'Toolkit Omgevingswet' vindt u een korte film, waarin de regels voor participatie die in de Omgevingswet staan worden uitgelegd.

Waarom vinden we het gesprek met de omgeving belangrijk?

Het gesprek met de omgeving is belangrijk om de volgende redenen:

  • Uw buren en anderen in uw omgeving stellen het op prijs om van u als initiatiefnemer over het plan te horen. U voorkomt dat mensen in uw omgeving worden verrast.
  • Door in gesprek te gaan over uw plan, komt u erachter wat uw omgeving ervan vindt. U hoort wat mogelijk de verbeterpunten en zorgen zijn. Deze informatie kan u helpen om uw plan beter te maken, waardoor er meer draagvlak in de omgeving ontstaat. 
  • Als de omgeving uw plannen kent of zelfs heeft meegedacht zullen ze mogelijk minder snel geneigd zijn om een klacht of bezwaar in te dienen. 
  • Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet u (de aanvrager) aangeven of u de omgeving bij de plannen betrokken heeft, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer, maar ook organisaties of de overheid.

Hoe organiseer ik het gesprek met mijn omgeving?

1.    Ga na wie er iets van uw plan gaan merken.
2.    Praat met die personen, dit kan bijvoorbeeld:

  • Als je elkaar toevallig tegenkomt, 
  • door een uitnodiging voor een bakje koffie met een gesprek, 
  • een geschreven bericht, bijvoorbeeld via een mail.

3.    Maak eventueel een kort verslag van het gesprek zodat nagelezen kan worden waarover is gepraat. Laat de gesprekspartners meelezen in het verslag.