Bestemmingsplannen Oostdijk

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPBolwerk4A-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 22 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen.

Wijzigingsplan Oostdijk, 1e wijziging

Op de voormalige basisschoollocatie aan de Vreijenpolderstraat 4 in Oostdijk is de bouw van drie woningen voorzien. Voor deze locatie heeft Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. een plan ontwikkeld. Het wijzigingsplan ‘Oostdijk, 1e wijziging’ is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken en op 19 mei 2016 onherroepelijk geworden. 

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Oostdijk

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 3 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Oostdijk’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPKom-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 23 april 2015 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’, Reimerswaal (Ongewijzigde vaststelling)

[(09-07-2019) - (21-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 25 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPBolwerk4A-va01  ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan 'Bolwerk 4A, Oostdijk' heeft als doel aan het Bolwerk 4A in Oostdijk de bouw van 1 vrijstaande levensloopbestendige woning planologisch mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 februari 2019 tot en met woensdag 27 maart 2019 voor iedereen ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019 voor iedereen ter inzage.