Bestemmingsplannen bedrijventerreinen

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Bestemmingsplan Olzendepolder IV

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Olzendepolder IV’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Grote Bedrijventerreinen, 1e herziening

Het bestemmingsplan ‘Grote Bedrijventerreinen, 1e herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.GSBTBP1H-va01  is op 23 september 2014 vastgesteld en op 13 november 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan LPG-tankstations De Poort

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "LPG-tankstations De Poort" gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van een LPG-installatie op bedrijventerrein De Poort voor zowel het tankstation aan de Valckenisseweg 5 als aan De Poort 24 in Rilland. Naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 oktober 2013 is door de gemeenteraad op 25 februari 2014 een herstelbesluit genomen. Het herstelbesluit en daarmee het bestemmingsplan is per 4 september 2014 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Grote Bedrijventerreinen

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan en planMER “Grote Bedrijventerreinen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.GSBTBP-va01 gewijzigd vastgesteld. Het plan is onherroepelijk in werking getreden. 

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Molenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 28 mei 2013 het bestemmingsplan “Molenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPMolenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 augustus 2013 in werking getreden en op 22 januari 2014 onherroepelijk verklaard. Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Burenpolder

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 23 april 2013 het bestemmingsplan “Burenpolder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.07YeBPBurenpolder-va01 gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 20 juni 2013 onherroepelijk geworden. Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Olzendepolder IV (ontwerp)

[(10-10-2017) - (23-11-2017)]

Op grond van 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Olzendepolder IV’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BTBPO4-on01 voor iedereen ter inzage ligt.