Afwijken van bestemmingsplan

Algemeen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Verder regelt het bestemmingsplan de bebouwingsmogelijkheden. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u onze medewerking vragen.

Afwijken van het bestemmingsplan

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien wat de bestemming is van een bepaald stuk grond.

Het is ook mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarin u toestemming vraagt voor strijdig gebruik. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen. De gemeente kiest, als dat kan, voor de meest eenvoudige procedure.

Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u weten of een bestemmingsplan kan worden aangepast omdat u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan is toegestaan? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente.

Principeverzoek

Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf bij de gemeente een principeverzoek indienen. Dit is niet verplicht, maar kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen. Aan het behandelen van een principeverzoek zijn kosten verbonden.