Home

Nieuws

  • Ontmoetingsbus Reimerswaal rijdt nog even door! U kunt de bus gebruiken tot 1 november

    In april is ‘Ontmoetingsbus Reimerswaal’ gaan rijden. De Ontmoetingsbus is een proef waarin vraaggestuurd vervoer wordt getest. Buurtbus Waarde, die normaal op vaste tijden en halten rijdt, brengt u op dinsdagmiddag van deur tot deur. De eerste inwoners die hebben meegereden zijn enthousiast. Ze hebben de Ontmoetingsbus gebruikt om boodschappen te doen, nieuwe schoenen te kopen of om ergens een bakje koffie te drinken. Om nog meer inwoners de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de bus, gaat de proef door tot 1 november.

  • Reuzenberenklauw

    Reuzenberenklauw is een fraaie maar invasieve, exotische plant, waarvan het sap onder invloed van zonlicht (UV) een risico geeft op een allergische huidreactie. De plant breidt zich sterk uit, bedekt dan grote vlakken bodem en verdringt de inheemse beplanting.

  • Structuurvisie De Groene Kamers van Rilland gereed voor vaststelling

    De structuurvisie is gereed om door onze gemeenteraad vastgesteld te worden. Het ontwerp van de structuurvisie heeft gedurende de periode vanaf 2 februari t/m 16 maart 2022 ter inzage gelegen. Gedurende de periode zijn verschillende inspraakreactie ontvangen, waarvoor onze dank.