3e Themabijeenkomst structuurvisie Rilland-oost

De 3e themabijeenkomst voor de visie Rilland-Oost heeft op donderdag 30 september 2021 plaatsgevonden in de vorm van een webinar en gaf een doorkijk naar de eerste ruimtelijke schetsen van de structuurvisie. Er was zowel een middag- als een avondsessie om alle gebiedspartners en werkgroepen uit de omgeving in staat te stellen de bijeenkomst bij te wonen.

De sessies werden georganiseerd door de gemeente Reimerswaal en het consortium van het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons, Econnetic, Bureau Buiten en Beaumont Communicatie. In het eerste deel van het webinar zijn de concepten van het landschappelijk raamwerk, de ontwikkelgebieden en de uitvoeringstrategie van het landschap gepresenteerd. Deelnemers kregen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. In het tweede deel van het webinar werden alle vragen en opmerkingen plenair behandeld.  

De complete presentatie is hieronder terug te vinden. Wil je het webinar terugzien?
Klik hier voor de middagsessie.
Klik hier voor de avondsessie. 

In de komende maanden wordt de visie verder vormgegeven en omgezet naar een Structuurvisie. Het streven is dat onze gemeenteraad in december 2021 het ontwerp van de Structuurvisie vrijgeeft voor een inspraakronde van 6 weken. Meer over het tijdspad staat in onze eerste nieuwsbrief.