2e Themabijeenkomst structuurvisie Rilland-oost

De 2e themabijeenkomst over de visie voor Rilland-Oost geeft inzicht in de koppelkansen tussen energie, recreatie, landbouw en natuur en zoet water.

Deze themabijeenkomst heeft op donderdag 8 juli 2021 plaatsgevonden. De sessie werd georganiseerd door de gemeente Reimerswaal en het consortium van het stedenbouwkundigbureau Kuiper Compagnons met Econnetic, Bureau Buiten en Beaumont Communicatie.

De themabijeenkomst was opgedeeld in drie deelsessies voor de gebieden West, Oost en Centraal. In totaal hebben per sessie ongeveer 30-40 deelnemers uit verschillende organisaties, gebiedspartners, landeigenaren, de werkgroepen omwonenden en andere stakeholders in het gebied deelgenomen en zijn mogelijke combinaties tussen thema’s inzichtelijk gemaakt.

De complete inhoud van de themabijeenkomst en de mogelijke koppelkansen zijn terug te vinden in bijgevoegd verslag van de bijeenkomst.

In de komende maanden gaan we nog in gesprek met verschillende partners en gaat Kuiper Compagnons aan de slag met het ruimtelijk schetsen van de kansrijke combinaties.