Archieven

U bevindt zich op de pagina van 'Het archief van de gemeente Reimerswaal'. Hier zijn de inventarissen van de voormalige gemeenten weergegeven, welke nu behoren tot de gemeente Reimerswaal.

Een inventaris is een overzicht van stukken welke in één archief thuis horen. Voor een gemeente is dat dus bijvoorbeeld de correspondentie die de gemeente met derden heeft gevoerd, de raadsnotulen, de notulen van het college van burgemeester en wethouders, de boekhouding, maar ook andere onderwerpen komen aan bod.

Soms zijn de archieven redelijk groot, zoals de archieven van de voetbal- en gymvereniging van Yerseke, maar een inventaris kan ook een paar stukken bevatten. Er is dan geen inleiding toegevoegd aan de inventaris, hoogstens een paar aantekeningen.

De stukken welke in de inventarissen worden vermeld zijn over het algemeen na twintig jaar openbaar. Stukken jonger dan twintig jaar zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de inbewaargever van het archief.

u bevindt zich hier:Home > Over Reimerswaal > Archieven