Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeente Reimerswaal wil wil voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 Scope verklaring

 Deze verklaring geldt voor de website http://www.reimerswaal.nl/.

 Uitzonderingen en verbeterpunten

 Uitzonderingen conform Toepassingskader


Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Oorzaak

  Niet goed toegepast.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben moeite met deze kopjes.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Meer aandacht voor gebruik juiste kopjes en copy-paste.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  Onjuist gebruik ALT-tekst.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben moeite met deze afbeeldingen.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen en beter gebruik.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

 • Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)

  Oorzaak

  Onjuist gebruik ALT-tekst.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben moeite met deze afbeeldingen.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen en beter gebruik.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

  Oorzaak

  Kan niet navigeren in submenu via toetsenbord.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben moeite met navigeren.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen navigatie.

  Planning

  Navigatie is begin 2015 aangepast.

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

  Oorzaak

  Koppen als Direct naar en Zie ook zijn niet beschrijvend genoeg.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben hier moeite mee.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen koppen.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

  Oorzaak

  Het label bij 'zoeken' is leeg.

  Gevolg

  Mensen met een visuele beperking hebben hier moeite mee.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen label.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

  Oorzaak

  De skiplinks zijn niet zichtbaar bij focus.

  Gevolg

  Skiplinks zijn niet zichtbaar.

  Alternatieven

  Contactgegevens zijn op iedere pagina beschikbaar.

  Maatregelen

  Aanpassen.

  Planning

  1e kwartaal 2016.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Afdeling Dienstverlening:


Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

u bevindt zich hier:Home > Toegankelijkheid