Zorgloket

Reimerswaal vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Deelname aan de samenleving versterkt mensen en verbindt hen met elkaar. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van mensen. Waar nodig biedt de gemeente hulp bij het meedoen in de samenleving.
 
Uitgangspunt is zelfredzaamheid en het gebruik maken van familie en mensen uit de directe omgeving.
 
Het kan zijn dat het u (even) niet lukt om voor uzelf te zorgen of om deel te nemen aan de samenleving. Misschien bent u slecht ter been en kunt u daardoor de dagelijkse dingen niet meer doen. Ook kan het zijn dat u zich eenzaam voelt en andere mensen wilt ontmoeten. Of er is iets anders wat u niet helemaal zelf meer kunt. In dat geval kan de De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) u misschien helpen.

De Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk deel kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. De gemeente ondersteunt haar inwoners om actief en zelfstandig te zijn als het gaat om:

  • Een huishouden voeren.
  • Uzelf verplaatsen in en om huis.
  • Uzelf lokaal verplaatsen per vervoermiddel.
  • Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan.


Hoe meldt u zich aan?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg) via het telefoonnummer (0113) 239 100 om aan het Zorgloket kenbaar te maken dat u de dagelijkse dingen niet meer zelf kunt.

Samen in gesprek

Als u bij het Zorgloket van de gemeente heeft aangegeven dat u ondersteuning aanvraagt op het gebied van zorg, welzijn of wonen, gaan we hier samen met u over in gesprek. In de meeste gevallen komt er een consulent van het Zorgloket bij u langs.
 
Tijdens het gesprek brengt de consulent uw hele situatie zo goed mogelijk in kaart. Samen met hem of haar kijkt u wat u allemaal nog zelf kunt, bespreekt u de knelpunten en zoekt u samen naar oplossingen. Misschien kan iemand uit uw directe omgeving of netwerk u helpen. Indien er geen mogelijkheden zijn in het eigen netwerk, bekijken we of er algemene voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken.

Het kan ook zijn dat het gesprek met de consulent leidt tot het aanvragen van een individuele Wmo voorziening. De individuele voorziening moet dan nog onafhankelijk worden beoordeeld. Na beoordeling krijgt u een schriftelijk besluit van de gemeente. Bij een positief besluit maken we verdere afspraken over de toegekende voorziening.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u op de website www.grdebevelanden.nl/WIZ terecht.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Ondersteuning en voorzieningen > Zorgloket