Verhuizing doorgeven (DigiD)

Wat is het?
Een verhuizing naar of binnen de gemeente Reimerswaal kunt u digitaal doorgeven. Als u gaat verhuizen, moet u dat binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Wij passen uw gegevens aan in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). U kunt dit doen door onderaand deze pagina te klikken op 'verhuizing doorgeven'.

Komt u vanuit het buitenland danwel vertrekt u naar het buitenland, dan kunt u dit digitale formulier niet gebruiken. Meer informatie?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een gemachtigde met een door u ondertekende machtiging en een kopie van úw legitimatiebewijs

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Webwinkel nieuw