Vergunningen en meldingen

Hieronder vindt u informatie over verschillende vergunningen. Voor meer informatie gericht op bedrijven kunt u ook terecht op de website www.antwoordvoorbedrijven.nl. Kijk ook eens op www.informatieloket omgevingsvergunning.nl. Hier vindt u op één plaats informatie over bebouwingsmogelijkheden, vergunningverlening en wettelijke regelingen van onze gemeente.   

 • Beleidsregel vliegende winkels en standplaatsvergunningen

  De beleidsregel bepaalt onder welke voorwaarden een vliegende winkel kan worden georganiseerd of een standplaats kan worden ingenomen.
  lees verder
 • Wijzigingen Activiteitenbesluit

  Meet-, registratie- en rapportageverplichtingen voor glastuinbouwbedrijven

  Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de metingen, de registratie en de rapportage van de lozing van meststoffen, op grond van het gewijzigd Activiteitenbesluit. In grote lijnen komt het er op neer dat substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers daarnaast ook het verbruik aan meststoffen moeten rapporteren.

  Een volledige rapportage aan de Uitvoeringsorganisatie (UO-glastuinbouw) is alleen mogelijk als u als ondernemer in januari begint met meten en registreren en dit het hele jaar blijft doen.

  Wat zijn de meet- en registratie-eisen voor u?

  Wat vragen wij van u?

  Rapporteer voor 1 mei 2014 de gegevens uit uw registratie aan de UO. Dit kunt u zelf doen of laten doen door een dienstverlener, voorheen geaccepteerde deskundige!

  Op de website http://www.uo-glastuinbouw.nl/ kunt u uw jaarrapportage indienen. U vindt daar ook het modelrapportageformulier dat u kunt gebruiken voor de rapportage.

  lees verder
 • Bibob beleid

  Met behulp van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) heeft de overheid een instrument gekregen om criminele activiteiten te bestrijden dan wel daartegen preventief op te treden. De gemeente neemt daarvoor een Bibob-toets af bij diverse vergunningaanvragen

  lees verder
 • Omgevingsvergunning - Bouw

  Gaat u (ver)bouwen, dan heeft u misschien een vergunning nodig.

  lees verder
 • Omgevingsvergunning – Gebruiksmelding of Gebruiksvergunning

  Heeft u een bedrijf en gaat u vernieuwen, uitbreiden of veranderen dan heeft u misschien een vergunning of melding nodig voor het gebruik ervan.

  lees verder
 • Omgevingsvergunning - Milieu

  Start u een bedrijf of verandert u van bedrijfsactiviteiten dan moet u misschien een vergunning of melding aanvragen.

  lees verder
 • Activiteitenbesluit - melding Milieu

  Geen vergunning nodig voor uw bedrijf? Meld dan hier uw bedrijfsactiviteiten.

  lees verder
 • Horeca vergunningen

  Wat u ook nog moet regelen als u alcohol schenkt of een horecabedrijf begint.

  lees verder
u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Ondernemers > Vergunningen en meldingen