Veiligheidsbeleid

 • Integraal veiligheidsbeleid

  Samen met andere veiligheidspartners werkt de gemeente Reimerswaal aan behoud en verbetering van alle onderdelen van veiligheid. Dit doen we door middel van een integraal veiligheidsbeleid. De gemeente zorgt voor de regie, de coördinatie en onderlinge afstemming.

  Vanuit het integraal veiligheidsbeleid worden verschillende projecten uitgevoerd. Denk hierbij onder meer aan rampenbestrijding, maar ook alcohol en jeugd, zwerfafval, veiligheid op bedrijventerreinen en voorkoming van inbraak en diefstal. Al deze activiteiten, die staan beschreven in een uitvoeringsprogramma, dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Reimerswaal.

 • Rampenbestrijding

  Met het in werking treden van het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 op 1 oktober 2011 zijn alle 13 Zeeuwse gemeentelijke rampenplannen vervallen. Conform de Wet veiligheidsregio’s heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland het Regionaal Crisisplan vastgesteld.

  Het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015 is een generiek plan welke samen met de nieuwe Zeeuwse GRIP 2011 de basis vormt voor operationele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Het crisisplan is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar deelplannen van de politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) en gemeente. Het doel van het crisisplan is het komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. Daarmee wordt door regionale samenwerking, Zeeuwse verbondenheid, uitvoering gegeven aan crisisbeheersing op maat. Het crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zeeland op een zelfde manier met crisisbeheersing om gaan. Het crisisplan wordt met de buurregio’s en met België afgestemd, hoe deze zich verhoudt tot de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing.


  Op 1 oktober 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland ook het Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties (en bijlagen) vastgesteld.

  Dit plan vervangt het rampbestrijdingsplan kernenergiecentrale Borssele 2007 en het rampbestrijdingsplan kernenergiecentrale Doel 2007.

 • Terrorisme

  Terrorismebestrijding is een van de belangrijkste thema's in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. Op de website van www.rijksoverheid.nl kunt u meer over dit onderwerp lezen.

  U kunt ook meer informatie vinden op www.nederlandtegenterrorisme.nl  en www.nctb.nl.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Veiligheid > Veiligheidsbeleid