Uitkeringen

Ons belangrijkste doel is om u zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Lukt dat niet meteen, dan is er de bijstanduitkering waarmee u tijdelijk uw noodzakelijke kosten kunt betalen. Het is wel de bedoeling dat u binnen zeer korte tijd uw eigen inkomen gaat verdienen met betaald werk. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Het maakt bijvoorbeeld uit of u alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent. Ook is het van belang wat uw leeftijd is en of u uw woonkosten met iemand anders kunt delen. Als u een bijstandsuitkering heeft, kunt u ook een beroep doen op bepaalde voorzieningen, zoals kinderopvang, noodzakelijke scholing en hulp bij schulden.

Belangrijke aandachtspunten

Voor bijstandsgerechtigden geldt het volgende:

  • Iedereen werkt tot en met de pensioengerechtigde leeftijd en voorziet  in zijn eigen levensonderhoud.
  • U heeft de verplichting zo snel mogelijk werk te vinden.
  • Het niet nakomen van uw verplichtingen heeft gevolgen voor uw uitkering.
  • U kunt de gemeente vragen om ondersteuning bij begeleiding bij het zoeken naar werk.
  • Dit werk hoeft niet meer te passen bij uw opleidingsniveau, u moet alles aanpakken, anders vervalt uw recht op volledige bijstand.
  • Bijstand wordt uitsluitend op individuele basis verleend.
  • Voor personen vanaf 21 jaar, die langer dan drie jaar bijstand hebben ontvangen en die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is er een individuele inkomenstoeslag.


Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de website www.grdebevelanden.nl/WIZ bezoeken.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Werk, Inkomen en Zorg > Uitkeringen