Subsidies

Het kan zijn dat instellingen en verenigingen die in Reimerswaal gevestigd zijn in aanmerking komen voor een subsidie. Naast de Algemene Subsidieverordening zijn er verschillende deelverordeningen, zoals:

 • Amateurkunstbeoefening
 • Waarderingssubsidies
 • Incidentele sport en jeugdactiviteiten
 • Jeugd en Jongerenwerk

Voor alle subsidie aanvragen zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening van kracht, tenzij in de betreffende deelverordening anders is vermeld. Wanneer u wilt weten of voor de organisatie van uw activiteiten een subsidie beschikbaar is, kunt u contact opnemen met de afdeling Onderwijs en Welzijn, bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

In sommige gevallen komen activiteiten ook in aanmerking voor subsidie van andere subsidieverstrekkers, zoals bijvoorbeeld:

 • Provincie Zeeland
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Jantje Beton
 • Oranjefonds
 • Amateurkunstbeoefening

  Subsidie voor amateurkunst is bedoeld voor muziekkorpsen, drumbands, mandolineverenigingen, zangkoren, volksdansverenigingen, majoretteverenigingen en toneelverenigingen. De uitgebreide informatie is te vinden in de deelverordening Amateurkunstbeoefening.

 • Jeugd en jongerenwerk

  Instellingen die op het gebied van jeugd- en jongerenwerk werkzaam zijn kunnen jaarlijks subsidie aanvragen. Instellingen komen in aanmerking als zij in de gemeente Reimerswaal zijn gevestigd en verspreid over het jaar gedurende minimaal 10 dagdelen activiteiten organiseren die in beginsel openstaan voor alle Reimerswaalse jeugdigen en jongeren.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Onderwijs, welzijn, jeugd en sport > Subsidies