Schuldhulpverlening

Schulden

Wanneer u uw betalings- en  aflossingenverplichtingen niet meer kunt nakomen is er mogelijk sprake van een problematische schuldsituatie. De gemeente kan u helpen om tot een oplossing te komen.

Mogelijkheden

De gemeente kan bemiddelen tussen u en uw schuldeisers. Een sanering is soms ook mogelijk. Mocht in dit zogenaamde minnelijk traject één en ander niet lukken, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een wettelijke regeling. Deze is vastgelegd in de 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

Procedure

Inwoners van de gemeente Reimerswaal kunnen voor hulp bij schulden terecht bij de Kredietbank West-Brabant. Neem hiervoor contact op met de heer K. van Sittert,  076-529 4217. U kunt ook contact zoeken via: kwb_regio4@breda.nl

Wanneer u zich meldt bij deze afdeling, maken wij met u een afspraak voor een eerste gesprek. In dit gesprek proberen wij samen met u een beeld te krijgen van de aard en omvang van de problemen. Met uw gegevens bekijken wij of een aanvraag noodzakelijk en haalbaar is.

Wat kunt u zelf doen

Kijkt u voordat u contact opneemt met de gemeente ook eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl Deze website helpt u op weg om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van uw dreigende/ontstane schulden. De website is een gemeenschappelijke website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Ondersteuning en voorzieningen > Schuldhulpverlening