Geboorte, aangifte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als een kind in Nederland is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. 

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

 • De (juridische) vader of (juridische) moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
 • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
 • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
 • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. 

U vindt hier informatie over: "Regelen"

Regelen

Wanneer kan ik aangifte doen?

De aangifte is officieel als de akte is ondertekend. Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, moet de geboorteakte ondertekend zijn bij de gemeente waar het kind geboren is. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u de akte niet ondertekenen in het gemeentehuis (wel digitaal in de ziekenhuizen). Daarom mag u soms ook iets later de akte ondertekenen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u de akte kunt ondertekenen:

Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Waar kan ik aangifte doen?

 • Is uw kind in Reimerswaal geboren dan kunt u op twee manieren aangifte doen.
  1. U kunt persoonlijk aangifte van de geboorte doen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.
  2. Hier kunt u inloggen met uw DigiD en vervolgens digitaal aangifte doen van de geboorte. Hierna nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor het ondertekenen van de geboorteakte. Als u dat wenst, komen wij daarvoor naar u toe.
 • Is uw kind in Goes geboren zie www.goes.nl/geboorte 
 • Is uw kind in Bergen op Zoom geboren zie http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Geboorte_trouwen_overlijden/Geboorte_aangifte

Heeft u vragen? Bel 140113.

 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten als u een afschrift of uittreksel van de geboorteakte wilt. (€ 12,90).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (niet verplicht)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
 • akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen het volgende document mee bij de aangifte:

U vindt hier informatie over: "Meer informatie"

Meer informatie

Geboorteaangifte na overlijden

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Producten en Diensten > Geboorte, aangifte