Asbest verwijderen, melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 1 januari 2024 is het houden van asbestdaken verboden. Dit betekent dat eigenaren met asbestdaken voor 2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Subsidieregeling verwijderen asbest daken

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen in aanmerking komen voor de subsidiregeling verwijderen asbest daken. Voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie verwijzen wij u naar de landelijke website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Subsidieregeling asbest eraf, zonnenpanelen erop
Agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke website http://www.asbestvanhetdak.nl/ en voor het aanvragen van de subsidie https://aanvragen.meermetminder.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verwijderen zonder vergunning maar met melding

Voor het verwijderen van asbest is altijd een melding nodig. Voordat u gaat verwijderen dient u een sloopmelding in te dienen.

Particulier verwijderen

Als particulier hebt u geen vergunning nodig voor de verwijdering van asbest als de hoeveelheid asbesthoudend materiaal niet groter is dan 35 m2, uit een woning of bijgebouw van de woning komt en het gaat om:

 • niet-gelijmde vloerbedekking (of -tegels); of 
 • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke platen of golfplaten.

Bedrijfsmatig verwijderen

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest moet ook een sloopmelding gedaan worden, maar gelden er andere regels. De termijn voor het indienen is langer en u moet een asbestinventarisatie door een deskundige laten uitvoeren. U dient altijd asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden kunt u via www.omgevingsloket.nl uw sloopmelding digitaal indienen met uw DigiD of Eherkenning.

Procedure

 • U vult het aanvraagformulier volledig in
 • U voegt de benodigde documenten aan de bijlagen van de melding toe in het omgevingsloket
 • De gemeente bekijkt of de melding compleet is
 • Is de melding niet compleet, dan moet u een nieuwe melding indienen
 • Is de melding compleet, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging met eventuele voorwaarden
 • U meldt 2 werkdagen van te voren bij de Handhavers wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
 • Het asbest kan dan worden verwijderd
 • U meldt uiterlijk de eerste werkdag na het uitvoeren van de werkzaamheden dat u klaar bent.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan de sloopmelding van asbest zijn geen verdere kosten verbonden.

Op de milieustraat kunt u verpakkingsmateriaal verkrijgen, hieraan zijn wel kosten verbonden:

 • € 1,50 /m1 speciaal verpakkingsmateriaal
 • € 1,--  per zak met de afmetingen 1.25 meter x 0.60 meter

Subsidieregeling verwijderen asbest daken

Voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie verwijzen wij u naar de landelijke website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt na het indienen van de sloopmelding een bevestiging of de melding compleet is.

Wanneer dit niet het geval is, moet u aanvullingen indienen. 

Nadat de melding compleet is, geldt een termijn van 4 weken voordat het asbest door een gecerificeerd bedrijf verwijderd mag worden. 

Wanneer het asbest door uzelf verwijderd mag worden, mag u na vijf werkdagen na het indienen van een volledige sloopmelding het asbest afvoeren.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Gaat u een dak verwijderen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

Voor uitgebreide informatie over het onderwerp asbest kunt u ook terecht op de landelijke website www.infomil.nl/asbestmodule.

Uitgebreide informatie over de subsidie voor het verwijderen van asbest daken kunt u vinden op de landelijke website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Producten en Diensten > Asbest verwijderen, melding