Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Per 1 januari 2015 is de hulp bij het huishouden in de Oosterschelderegio (de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) veranderd.

Bezuinigingen vragen om een nieuwe manier van werken

De gemeenten moeten vanuit de landelijke overheid bezuinigen op het budget van hulp bij het huishouden. Binnen de Oosterschelderegio vinden de 7 gemeenten het van belang hulp bij het huishouden te behouden voor de inwoners die het echt nodig hebben. Samen met de zorgaanbieders is gekozen voor een nieuwe manier van werken die meer resultaatgericht is. Dat betekent dat de zorgaanbieders in nauw overleg met de cliënt ondersteuning op maat bieden én tegelijk kijken naar ieders mogelijkheden binnen zijn of haar sociale omgeving.

Zorgaanbieders in gesprek met cliënten

Bent u een bestaande cliënt? Vanaf 1 januari 2015 zijn de zorgaanbieders in gesprek gegaan met cliënten over een nieuwe invulling van de hulp bij het huishouden. In deze gesprekken is afgesproken op welke wijze het resultaat van de hulp bij het huishouden (wonen in een schoon en leefbaar huis) het best kan worden bereikt tegen minder kosten en mét meer hulp van familie, vrienden, buren, vrijwilligers, boodschappendiensten etc.

Iedere vraag is maatwerk

Bij het bepalen van de activiteiten voor de hulp houdt de zorgaanbieder rekening met uw eigen mogelijkheden, gezins- en woonsituatie en de aanwezigheid van algemeen gebruikelijke voorzieningen evenals eventueel aanwezige mantelzorg. In overleg met u wordt vastgesteld hoe de noodzakelijke ondersteuning zo efficiënt mogelijk kan worden geboden. Deze individuele gesprekken voeren de hulpen of coördinatoren bij u thuis, waar mogelijk samen met een familielid. Na deze gesprekken wordt een zorgvuldige overgangstermijn gehanteerd voordat de nieuwe situatie ingaat.

Meer samen doen met minder

Deze gesprekken kunnen ertoe leiden dat de huishoudelijke hulp op een andere wijze wordt ingevuld, met minder ureninzet van de hulp. Doelstelling is immers dat we zo veel mogelijk cliënten op een zo goed mogelijke manier willen ondersteunen met minder budget. Zolang u nog geen gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder en er nog geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, zal de hulp worden voortgezet zoals in 2014.

Mocht het zo zijn dat u met de zorgaanbieder niet tot overeenstemming komt over het te bereiken resultaat, dan kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente. In dit geval voert de gemeente een keukentafelgesprek en bekijkt of de voorgestelde uitvoering passend is. Op basis van dit onderzoek neemt de gemeente een nieuw besluit en kunt u zo nodig bezwaar maken tegen dit besluit.

Vragen? Bel de afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Cliënten die vragen hebben over de veranderingen in hun persoonlijke situatie kunnen contact opnemen met hun zorgaanbieder. Wanneer u er niet uitkomt met uw zorgaanbieder, kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, telefoonnummer (0113) 239 100.

Meer informatie

www.oosterscheldevoorelkaar.nl en  www.hoeverandertmijnzorg.nl.