Onderwijs

 • Recht op onderwijs

  Ieder kind/iedere jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar of totdat ze een startkwalificatie hebben behaald (een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger).

  lees verder
 • Kinderopvangregister

  Sinds 1 januari 2010 is de wet op de kinderopvang gewijzigd.
  Gemeentelijke registers zijn nu ondergebracht in een landelijk register en via internet te raadplegen: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

  lees verder
 • Veilig Honk

  Veilig Honk is een project dat in 2001 gestart is in de gemeente Halderberge in Noord-Brabant. Na Tholen, Veere en Borsele zijn ook de gemeenten Reimerswaal en Kapelle met dit project gestart. Veilig Honk is een project waarbij schoolgaande kinderen een veilige plaats kunnen vinden langs hun route naar de middelbare school. Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te fungeren. Als kinderen hulp nodig hebben, kunnen zij bij deze adressen aankloppen. De vrijwilligers die hun huis al Veilig Honk openstellen, werken samen met de politie en de scholen.

  lees verder
u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Onderwijs, welzijn, jeugd en sport > Onderwijs