Meldingen en klachten

 • Meldingen en klachten

  Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Of vindt er een gevaarlijke situatie plaats? Dan kunt u hiervan melding maken via dit formulierIn het formulier kunt u problemen melden die bijvoorbeeld te maken hebben met zwerfvuil, een kapotte parkbank, een gat in de weg, een losliggende stoeptegel, kapot wegmeubilair of een dergelijke onveilige situatie. Ook kunt u via onze gratis app uw melding doorgeven. . De App is beschikbaar voor Apple en Android en is gratis te downloaden in de App store en de Google Play store. Via de zoekwoorden ‘gemeente Reimerswaal’ kunt u de App meteen vinden. 

  Uw melding wordt binnen enkele werkdagen in behandeling genomen. De duur hiervan is afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers of leveranciers, de aard en urgentie van de melding en de weersomstandigheden. Voor een spoedige afhandeling vragen wij u het formulier of uw melding op onze App zo volledig mogelijk te formuleren.

  Is het een spoedeisende melding?

  Neem dan tijdens kantooruren contact op met het Klant Contact Centrum via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

 • Bouwoverlast?

  Heeft u geluidsklachten, overlast van bouwwerkzaamheden of wordt uw woongenot aangetast?

 • Milieumeldpunt

  Milieuklacht met hoge prioriteit

  Een dringende klacht die vraagt om een snelle aanpak, kunt u melden op het Milieumeldpunt (0118)-41 23 23.

 • Openbare verlichting

  Alle lantaarnpalen branden tussen zonsondergang en 23.00 uur. Als dit niet het geval is, of wanneer u schade of storingen opmerkt aan een lantaarnpaal, kunt u dit melden via de website https://vzg.slimmelden.nl/.

  Bij het invullen van de gevraagde gegevens is het van belang het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal te vermelden. Op de website https://vzg.slimmelden.nl/ kunt u zien of er al eerder een melding van de lantaarnpaal gemaakt is.

 • Rioolverstopping?

  Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

  Meer informatie?

 • Klacht tegen ambtelijk optreden

  Bent u naar uw mening benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente? Dan kunt u via dit formulier uw klacht indienen. De gemeente zal vervolgens uw klacht in behandeling nemen volgens een vastgestelde procedure (de klachtenregeling).

 • Luchtvaart

  Voor vragen over de vliegbasis Woensdrecht kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0164 69 39 39. Voor klachten is er ook een gratis nummer 0800-0226033.

  Op de website van de provincie Noord-Brabant kunt u een klachtenformulier downloaden.

  Informatie over de Commissie voor Overleg en Voorlichting over het Milieu (COVM) vliegbasis Woensdrecht?
   

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Meldingen en klachten