Lozen van afvalwater

Lozen van afvalwater

Sinds 1 juli 2011 geldt het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Dit besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.

Soort lozingen

In het Besluit en de bijbehorende regeling zijn voorwaarden gesteld aan diverse activiteiten, zoals:

  • het lozen van toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater;
  • bodemzuivering en proefbronnering;
  • het lozen van grondwater bij ontwatering;
  • het lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten, waaronder gevelreinigen;
  • het lozen vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater;
  • het lozen vanuit overstorten van vuilwaterstelsels.

Melding

Als u afvalwater wilt gaan lozen, moet u dit eerst bij ons melden.

Meer informatie over het Besluit en het meldingsfomulier vindt u op de website www.Infomil.nl.

Wanneer u twijfelt of melden noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met een medewerker 'vergunningverlening milieu' van de gemeente via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Milieu en afval > Lozen van afvalwater