Gemeentelijke belastingen

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. Ze mogen alleen díe belastingen heffen waarvan de wet dat uitdrukkelijk toestaat.

In de gemeentelijke belastingverordening (een verordening is een regeling die door de gemeente is vastgesteld) worden de belangrijkste zaken geregeld, zoals:

  • Wie de belasting moet betalen.
  • De hoogte van het belastingtarief.
  • De manier van het berekenen van de belasting.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen verzorgd door Sabewa Zeeland.Ook de hoogte van de WOZ-waarde wordt door Sabewa Zeeland bepaald.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Gemeentelijke belastingen