Evenement organiseren

Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, zoals een sportwedstrijd, popconcert, braderie of rommelmarkt, moet u dit melden. In sommige gevallen is het evenement vergunningplichtig. Voor het melden van een evenement kunt u een meldingsformulier gebruiken. Blijkt hieruit dat u een vergunning nodig heeft om uw evenement te organiseren, kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier vergunning.  

Digitaal aanvragen

U kunt sinds kort ook uw evenementenvergunning digitaal aanvragen. U hoeft dan niet op het gemeentehuis langs te komen. U kunt dan met behulp van een aantal vragen nagaan of u een meldingsplicht heeft of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen. Door de vragen in te vullen, krijgt u vanzelf informatie en een link te zien van het formulier dat u dient in te vullen.

Evenementenbeleid

In de beleidsregel worden regels gegeven hoe de gemeente omgaat met het behandelen van aanvragen voor het organiseren van een evenement. 

 

 

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Buurt en omgeving > Evenement organiseren