Evenement organiseren

Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, zoals een sportwedstrijd, popconcert, braderie of rommelmarkt, moet u dit melden. In sommige gevallen is het evenement vergunningplichtig. Voor het melden van een evenement kunt u een meldingsformulier gebruiken. Blijkt hieruit dat u een vergunning nodig heeft om uw evenement te organiseren, kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier vergunning.  

Digitaal aanvragen

U kunt sinds kort ook uw evenementenvergunning digitaal aanvragen. U hoeft dan niet op het gemeentehuis langs te komen. U kunt dan met behulp van een aantal vragen nagaan of u een meldingsplicht heeft of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen. Door de vragen in te vullen, krijgt u vanzelf informatie en een link te zien van het formulier dat u dient in te vullen.

Evenementenbeleid

In de beleidsregel worden regels gegeven hoe de gemeente omgaat met het behandelen van aanvragen voor het organiseren van een evenement. 

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze wet heeft onder andere als doel drankmisbruik door jongeren tegen te gaan. Daarom is er een beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal vastgesteld. In deze beleidsregel worden regels gegeven hoe de gemeente omgaat met het toetsen van aanvragen voor ontheffingen artikel 35 Drank- en Horecawet, waardoor jongeren minder makkelijk aan alcohol kunnen komen tijdens evenementen. 

 

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Buurt en omgeving > Evenement organiseren