Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

Boa staat voor buitengewoon opsporings ambtenaar.

 

De boa’s zijn handhavers van de lokale wet en regelgeving op het gebied van parkeren, afval, terrassen / uitstallingen, boten, hondenpoep en nog veel meer.

De boa loopt of rijdt in Reimerswaal rond om erop toe te zien dat Reimerwaal schoon, veilig en leefbaar blijft. 

 

Boa’s doen veel werk dat vroeger door de politie werd gedaan. Hierdoor kan de politie zich op andere taken richten.

 

Boa’s mogen iemand bijvoorbeeld om het identiteitsbewijs vragen, ze mogen proces-verbaal opmaken wanneer ze een overtreding constateren, boetes uitschrijven en iemand aanhouden als die wordt verdacht van een strafbaar feit.

 

Hoe herkent u de Boa?

Net als agenten dragen veel boa’s een uniform. Op dat uniform dragen boa’s een insigne om beter herkenbaar te zijn. Dit insigne maakt duidelijk dat u te maken heeft met iemand die bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden heeft.

 

Het insigne toont een hand, een scepter en een schild en is zilverkleurig.

 

 

De hand, de scepter en het schild van het insigne staan voor de taken en bevoegdheden die boa’s hebben.

Het schild staat daarbij voor de bescherming van mensen in de publieke ruimte. De scepter in de hand geeft aan dat de boa bevoegdheid heeft om op te treden als dat nodig is. 

 

Met dit insigne onderscheiden boa’s zich ook van andere handhavingsfunctionarissen, zoals particuliere beveiligers, die deze bevoegdheden niet hebben en van de politie die juist meer bevoegdheden heeft. 

 

De boa pakt overlast aan. Dat wordt door overtreders misschien niet altijd gewaardeerd. Maar wie zich wel aan de regels houdt, weet zich door het optreden van de boa alleen maar gesterkt.

 

Reimerswaal heeft 1 boa in dienst en die werkt in principe alleen tijdens kantooruren, maar zal indien nodig ook op andere tijden te verwachten zijn. Dit betekent dat de boa niet altijd en overal kan zijn. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. 

 

In nauwe samenwerking met de politie, bouwhandhavers en milieuhandhavers worden controles uitgevoerd.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Buitengewoon Opsporings Ambtenaar