Beleid en informatie

Wilt u weten wat het beleid van de gemeente Reimerswaal is op het gebied van bouwen en wonen? Of wilt u in meer brede zin weten welk beleid de gemeente op ruimtelijk en (sociaal)economisch gebied voert? Kijk voor diverse beleidsdocumenten verder op deze pagina.

De bestemmingsplannen en de overige ruimtelijke plannen, vergunningen, verordeningen en beschikbare bouwkavels kunt u vinden onder:

Informatie over bebouwingsmogelijkheden, vergunningverlening en regelingen van onze gemeente zijn ook terug te vinden op de website www.informatieloketomgevingsvergunning.nl


u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Bouwen en Wonen > Beleid en informatie