Aanvullende ziektekostenverzekering

Collectieve Zorgverzekering Minima 2015

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor inwoners van de gemeente Reimerswaal die ouder zijn dan 18 jaar, met een inkomen tot maximaal 130% van het van toepassing zijnde sociaal minimum en een bescheiden vermogen.
De inkomens- en vermogensgrenzen staan onderaan in dit bericht.

Wat zijn de voordelen?

De collectieve zorgverzekering (CZ) biedt een korting van 7% op de premie voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering. De gemeente Reimerswaal levert een financiële bijdrage van € 12,50 per maand. Dit bedrag betalen wij rechtstreeks aan CZ. Hierdoor heeft u naast het recht op de vergoedingen uit de basis- en de aanvullende verzekering, ook recht op extra vergoedingen. Dit betekent dat in veel gevallen bijvoorbeeld brillen en tandartskosten honderd procent vergoed worden. Ook wordt de eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK) vergoed.

Maatwerkvoorziening chronisch zieken (voorheen Wtcg)

De Rijksoverheid betaalde tot 2014 mee aan de zorgkosten voor mensen die veel gebruik maken van zorg via de Compensatie Eigen Risico (CER). U hebt via het CAK een brief ontvangen dat deze regeling is gestopt. De gemeente heeft besloten om maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Indien uw inkomen en vermogen lager zijn dan de hieronder vermelde bedragen, komt u hiervoor in aanmerking.

Wat kost het?

Premie basisverzekering inclusief 7% korting

€93,46

Premie aanvullende verzekering inclusief 7% korting

+  € 35,24

Totaal premie

€ 128,70

Af: tegemoetkoming gemeente

-  € 12,50

Totaal door u te betalen premie

€ 116,20

Eigen risico

Alle zorgverzekeringen hebben een wettelijk verplicht eigen risico. Dat betekent dat u bij bepaalde zorg eerst het eigen risico zelf moet betalen, voordat u een vergoeding krijgt van de verzekering. Het eigen risico bedraagt in 2015 € 375,--.
CZ biedt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico in tien termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u in 2015 per aangemelde verzekerde gedurende tien maanden € 37,50 per maand. Ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u de maandelijkse termijn. Heeft u aan het eind van het jaar teveel betaald? Dan ontvangt u dit automatisch terug.

Voor vragen over de inhoud van het verzekeringspakket (het gemeentepakket extra) of voor andere vragen over zorgverzekeringen, kunt u rechtstreeks contact op nemen met CZ zorg-verzekeringen via het telefoonnummer 0900-0949 (lokaal tarief) of via de website.

 

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Ondersteuning en voorzieningen > Aanvullende ziektekostenverzekering