Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de gemeente. De raadsleden zijn het algemeen bestuur van de gemeente. Zij stellen de kaders voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke financiën.

Het college van burgemeester en wethouders vult (als dagelijks bestuur) deze kaders verder in en is verantwoordelijk voor de realisatie van de door de raad vastgestelde plannen, projecten en beleid. Vervolgens is het de taak van de gemeenteraad om het college op deze realisatie te controleren.  Kort samengevat heeft de gemeenteraad dus drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.

De gemeenteraad wordt geadviseerd en ondersteund door de raadsgriffier. U kunt de raadsgriffier benaderen voor vragen over vergaderingen, het ontvangen van raadsagenda's, het spreekrecht of de mogelijkheden om contact op te nemen met de raad.

gemeenteraad

u bevindt zich hier:Home > Bestuur > Gemeenteraad > Wat doet de gemeenteraad?