Samenstelling college

Binnen het college is er een taakverdeling om het dagelijks bestuur goed te overzien. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille en wordt ten behoeve daarvan ondersteund door de ter zake deskundige afdeling.

A.J. (Jan) Huisman

A.J. Huisman
contactgegevens en taken A.J. (Jan) Huisman
FunctieBurgemeester
E-mail adresaj.huisman@reimerswaal.nl
Taken

- burgemeester

- raadsvoorzitter

 

Portefeuilles:

bestuur en organisatie, beleidscoördinatie, openbare orde en veiligheid ( w.o. brandweer en rampenbestrijding), bevolkingszaken, verkiezingen, communicatie, representatie en promotie, visserij, water en natuurbescherming

Coördinatie:
realisatie coalitie-akkoord

 

Overzicht nevenfuncties burgemeester
 

J.P. (Jaap) Sinke

J.P. Sinke
contactgegevens en taken J.P. (Jaap) Sinke
FunctieWethouder
AdresAalbessestraat 14
4413DE  Krabbendijke
Telefoonnummer0113 - 50 24 57
E-mail adresj.sinke@reimerswaal.nl
Taken

- wethouder

- 1e loco-burgemeester
 

Portefeuilles:

ruimtelijk en economisch beleid (waaronder ruimtelijke ordening), dorpsvernieuwing, volkshuisvesting, bouwgrondexploitatie, vergunningverlening en handhaving (bouwen,  milieu en bijzondere wetten)
 

Een overzicht van de nevenfuncties
 

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

J.J.L. (Hans) de Kunder

J.J.L. de Kunder
contactgegevens en taken J.J.L. (Hans) de Kunder
FunctieWethouder
AdresWeelweg 4a
4414AW  Waarde
E-mail adresh.de.kunder@reimerswaal.nl
Taken

- wethouder

- 2e loco-burgemeester
 

Portefeuilles:

onderwijs, welzijn en zorg (waaronder dorpsraden, schoolbesturen), cultuur en sport, financiën en belastingen, automatisering en interne diensten
Coördinatie:
digitale dienstverlening

Project: gebiedsontwikkeling Yerseke

 

Een overzicht van de nevenfuncties
 

Politieke partijChristen Democratisch Appél

D. (Dieuwke) Louwrink

D. Louwrink
contactgegevens en taken D. (Dieuwke) Louwrink
FunctieWethouder
AdresNoorddijk 21
4413 NE  Krabbendijke
Telefoonnummer0113 50 21 77
E-mail adresd.louwrink@reimerswaal.nl
Taken

- wethouder

- 3e loco-burgemeester
 

Portefeuilles:

ontwikkeling en beheer, fysieke leefomgeving (waaronder openbaar groen), begraafplaatsen, afvalverwijdering, riolering, havens, onderhoud wegen, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, recreatie en toerisme
Coördinatie:
- project Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Politieke partijPartij van de Arbeid

F.L.A.R. (Frans) Marquinie

F.L.A.R. Marquinie
contactgegevens en taken F.L.A.R. (Frans) Marquinie
FunctieGemeentesecretaris
AdresZonnemare 3
4571CW  Axel
E-mail adresf.marquinie@reimerswaal.nl
u bevindt zich hier:Home > Bestuur > College van B&W > Samenstelling college