De raadsgriffier

griffier de heer T. JansenRaadsgriffier Tycho Jansen

Contact met de Raadsgriffier
Tel:   14 0113
E-mail: t.jansen@reimerswaal.nl

 

 

  

Taken en verantwoordelijkheden van de griffier

De griffier is adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad. Hij is min of meer de schakel of ‘linking pin’ tussen de gemeenteraad enerzijds en het college en de gemeentelijke organisatie anderzijds. Hij is verantwoordelijk voor de informatievoorziening, waaronder de verzending van de agenda en alle raadsvoorstellen.
Daarnaast staat hij de fracties, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, met raad en daad ter zijde. De ondersteuning aan fracties bestaat veelal uit het uitbrengen van advies over  procedures en instrumenten.
De griffier is ook secretaris van de commissies van de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Reimerswaal wordt ondersteund door een fulltime griffier en een parttime adjunct-griffier.
 

u bevindt zich hier:Home > Bestuur > De raadsgriffier