Bezwarencommissie

Bezwaar maken
De gemeente neemt veel beslissingen. De belangen van betrokkenen worden hierbij altijd zorgvuldig afgewogen. Toch kan het gebeuren dat u het met een beslissing van de gemeente niet eens bent. Daartegen kunt u dan in veel gevallen bezwaar maken bij de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert het gemeentelijk orgaan dat over uw bezwaarschrift moet beslissen: dat kan zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Meestal volgt het gemeentelijk orgaan het advies van de commissie. Hieronder kunt u lezen hoe u bezwaar maakt.

Samenstelling commissie
De bezwaarschriftencommissie is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit onafhankelijke leden.
Leden bezwaarcommissie:

- Mevrouw mr. W.C. Brouwer, voorzitter
- Mevrouw drs. R.M.E. van de Weijgert
- Mevrouw mr. E.A.D.G. Arens-Raas
- De heer mr. J.C. Waverijn, plv. voorzitter

Contact
Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie is gevestigd bij de gemeente.  U kunt contact opnemen met de secretaris van de commissie, dhr. R. Snoek via telefoonnummer 14 0113 of via e-mail r.snoek@reimerswaal.nl

u bevindt zich hier:Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Bezwarencommissie